Kontakty:

ArtSolution
Kontaktné informácie:

Výhradný importér škótskeho pivovaru BREWDOG pre SR a CZ a prevádzkovateľom internetového obchodu je:

ArtSolution s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Ivánska cesta 30/B
921 04 Bratislava – Slovenská republika
IČO: 46283650
DIČ: 2023311191
IČ DPH: SK2023311191
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. sro, vložka číslo 74806/B
Registračné číslo oprávneného príjemcu: SK52001100041
Spoločnosť je platcom DPH.


Prevádzka (miesto osobného odberu) :
ArtSolution – BREWDOG SK
Murgašova 2
949 01 Nitra – Slovenská republika
brewdog@brewdog.sk

 

Kontakty:

E-mail: eshop@brewdog.sk

Konateľ: Marek Brunai
Mobil: +421 905 742 529
E-mail: brunai@artsolution.sk

Konateľ: František Kokeš
Mobil: +421 917 525 735
E-mail: kokes@artsolution.sk

 

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: ČSOB
Č. účtu: 4014091175/7500
IBAN: SK12 7500 0000 0040 1409 1175
SWIFT: CEKOSKBX